Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zarządzenie Nr 76/2023 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 utsawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024

2023-11-03

Ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości będącej własnością Gminy Lututów

2023-11-02

Ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości będącej własnością Gminy Lututów 2023 rok

2023-10-25

Informacja

2023-09-27

Informacja

2023-09-27

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPŁATNEGO TRANSPORTU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I W WIEKU 60+ DO LOKALI WYBORCZYCH NA TERENIE GMINY LUTUTÓW W DNIU WYBORÓW DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 15 PAŹDZIERNIKA 2023 ROKU

Czytaj więcej o: Informacja

Zarządzenie Nr 67/2023

2023-09-12

Informacja o wydaniu decyzji

2023-08-29

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

2023-08-08

Zarządzenie Nr 40/2023

2023-07-10

Zarządzenie Nr 37/2023

2023-07-04

Zawiadomienie o zgromadzeniu

2023-06-01

                                                                       Lututów, dn. 1 czerwca 2023 r.

INFORMACJA O ZGROMADZENIU

 1. Cel zgromadzenia
 • Manifestacja – przemarsz ulicami miasta  „Marsz po Wolność”,
 1. Planowany termin zgromadzenia
 • Demonstracja w dniach 12 – 13 czerwca 2023 r.
 1. Miejsce zgromadzenia
 • Przemarsz drogami przez teren gminy.
 1. Data wpływu zawiadomienia
 • 30 maja 2023 r.

"Rewitalizacja Małego Parku oraz utworzenie terenów zieleni w centrum Lututowa"

2022-03-30

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Lututów z organizacjami pozarządowymi

2023-05-23

Informacja

2023-05-05

NABÓR NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY

2023-01-05

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lututowie

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO ASYSTENT RODZINY 1.  Nazwa i adres jednostki:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Klonowska 8. 98-360 Lututów

 1. Liczba miejsc: 1

Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat, czas określony (do 30.06.2023.)

Termin rozpoczęcia pracy: od zaraz po podpisaniu umowy.

 1. Wymagania:
 2. obywatelstwo polskie
 3. wykształcenie wyższe na kierunku praca socjalna lub pedagogika lub psychologia lub

socjologia lub nauki o rodzinie lub wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną

 1. nieposzlakowana opinia
 2. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
 3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
 4. Wymagania dodatkowe:
 5. znajomość obsługi komputera i programów biurowych
 6. wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny
 7. znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej
 8. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy
 9. komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność
 10. ’ umiejętność współpracy w zespole
 11. odporność na sytuacje stresowe
 12. posiadanie prawa jazdy kat. B

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :

Do podstawowych obowiązków należeć będzie szeroko pojęta środowiskowa praca socjalna z rodziną, których dzieci korzystają ze świetlicy przy Szkole Podstawowej w Lututowie w ramach projektu „W rodzinie siła”.

 

Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:


      -opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny

 • w konsultacji / pracownikiem socjalnym MGOPS
 • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi
 • wspieranie aktywności społecznej rodzin
 • motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej
 • motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych

-udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych

 • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin
 • prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną
 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nic rzadziej niż co pół roku i przekazywanie oceny kierownikowi MGOPS lub wyznaczonemu przez niego pracownikowi
 • asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu

wskazanym przez rodzinę

 • sporządzanie na wniosek sądu. opinii o rodzinie i jej członkach
 • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka rodziny
 • współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, działającą przy Urzędzie Miejskim lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędne.

 

Obwieszczenie - Informacja o wydaniu decyzji

2023-03-23

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Administrator
Data utworzenia:2019-02-25
Data publikacji:2019-02-25
Osoba sporządzająca dokument:administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Monika Bąk
Liczba odwiedzin:6443

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2020-05-15 14:06:33Monika BąkAktualizacjaAktualności