zakończone

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zamówienie na zakup i dostawę fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z wozem asenizacyjnym.

2021-08-25

Wyniki przetargu - Dostawa i montaż urządzeń najazdowych skatepark

2021-08-06

ZAKUP OPAŁU (WĘGLA, MIAŁU I ECO-GROSZKU) DO OGRZEWANIA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY LUTUTÓW WRAZ Z DOSTAWĄ nr ref. IGN.271.6.2020

2020-09-01

Zapytanie Ofertowe nr 3/2020 na modernizację podłogi sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Powstańców 1863 r. w Lututowie

2020-10-02

Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Lututów - znak sprawy: IGN.271.7.2020

2020-10-15

Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Lututów oraz podległych obiektów i infrastruktury w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

2020-10-15

"Przebudowa ulicy Klonowskiej - wykonanie chodnika asfaltowego w Lututowie na działkach nr 30/3, 30/4, 30/33 dł. 672m."

2020-08-10

„Zakup serwera na potrzeby Urzędu Miejskiego w Lututowie"

2020-08-26

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pt."Świadczenie usług gastronomicznych dla uczestników Dziennego Domu Pomocy..."

2020-07-15

Przetarg na realizację zadania pt. „Zakup autobusu do transportu uczestników do Dziennego Domu Pomocy w Hucie”

2020-07-21

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania "Budowa studni głębinowej w Lututowie na dz. 93/5."

2020-05-12

"MODERNIZACJA (REMONT) DROGI GMINNEJ SWOBODA-GÓRKA W GMINIE LUTUTÓW DŁ.1000M"

2020-05-14

"Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych Dymki-Hipolity na działkach 64/2, 78, 193 dł. 1000m".

2020-06-02

Zapytanie ofertowe na usuwanie odpadów z foli rolniczych z siatki do owijania balotów, opakowań po nawozach typu BIG BAG

2020-04-24

Zapytanie Ofertowe Nr 2/2020 na zakup, dostawę laptopów wraz z oprogramowaniem systemowym na potrzeby zdalnego kształcenia

2020-05-14

Zapytanie ofertowe na zakup, dostawę laptopów wraz z oprogramowaniem systemowym na potrzeby zdalnego kształcenia

2020-03-31

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy
Data utworzenia:2019-07-18
Data publikacji:2019-07-18
Osoba sporządzająca dokument:Piotr Matusiak
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Matusiak
Liczba odwiedzin:1659