Aktualne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

„Zaprojektowanie i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem w Lututowie”.

2022-12-04

„Zaprojektowanie i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem w Lututowie”.

2022-09-16

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane - Rewitalizacja Małego Parku oraz utworzenie terenów zieleni w centrum Lututowa

2022-08-30

„Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce 52 Łęki Małe -Gały gmina Lututów dł. 1000m.”

2022-07-26

„Przebudowa drogi nr. 118305E Swoboda-Kłoniczki dł. 970m.”

2022-07-25

"Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Lututowie na ul. Piaski, ul. Wieluńskiej i ul. Złoczewskiej z przepompowniami i przyłączami w formule "zaprojektuj i wybuduj".

2022-07-25

Zapytanie ofertowe Nr OOO.271.2.2022 "Zakup Opału - Pelletu drzewnego do ogrzewania budynków komunalnych będących własnością Gminy Lututów"

2022-06-08

„Dostawa opału (ekomiału i ekogroszku) do ogrzewania budynków komunalnych będących własnością Gminy Lututów wraz z transportem”

2022-06-03

Zakup,dostawa laptopów,monitorów,komputerow stacjonarnych oraz urządzenia wielofunkcyjnego wraz z oprogramowaniem systemowym + pakiet biurowy na potrzeby realizacji projektu "Cyfrowa Gmina"

2022-06-02

Pytanie numer 1, data wysłania 2022-06-03 15:13:24, data opublikowania 2022-06-07

W jaki sposób ma być złożona oferta.: pocztą, mailem czy przez Bazę Konkurencyjności????

Udzielono odpowiedzi

Zamawiający dopuszcza składanie ofert zarówno pocztą w formie papierowej jak również poprzez wykorzystanie bazy konkurencyjności z zachowaniem terminu składania ofert.

"Przebudowa drogi gminnej nr 114007E Lututów- Kol. Kijanice na działce 473 i 9 dł. 1000m. "

2022-05-19

Zapytanie ofertowe pn. "Ustalenie wartości nieruchomości gruntowych w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

2022-05-09

NOWE OGŁOSZENIE "Zakup, dostawa laptopów wraz z oprogramowaniem systemowym na potrzeby realizacji projektu "Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR " - II edycja"

2022-04-22

Zapytanie ofertowe Nr 2/2022 na zakup, dostawę laptopów wraz z oprogramowaniem systemowym

2022-04-04

"Przebudowa dróg w Gminie Lututów: Hipolity-Kijanice, Swoboda, Knapy i Knapy-Wandalin".

2022-03-07

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2022 rok

2022-02-03

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania: ”Termomodernizacja budynków wielorodzinnych mieszkalnych w Lututowie przy ulicy Klonowskiej 8 oraz Klonowskiej 8A”

2021-12-17

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gmina Lututów
Data utworzenia:2019-07-18
Data publikacji:2019-07-18
Osoba sporządzająca dokument:Piotr Matusiak
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Matusiak
Liczba odwiedzin:16779