Wybory do Sejmu i Senatu 2019

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Obwodowe Komisje Wyborcze

2019-10-04

Informacja o pierwszym posiedzeniu obwodowych komisji wyborczych

2019-09-23

POSTANOWIENIE NR 260/2019

Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 23 września 2019 r.
w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.


Na podstawie art. 182 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 201 l r . - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych n a dzień 13 października 201 9 r., Komisarz Wyborczy w Sieradzu I postanawia, co następuje:

§1-
Zwołuje się pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych, powołanych postanowieniem nr 238/2019 Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 23 września 2019 r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do Po stanowienia.

§2.
Obsługę oraz techniczno-materialne warunki prac y komisji zapewnia Wójt Gminy Lututów.

§3 .
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy w Sieradzu

Agata Sobieszek- Krzywicka

Załącznik nr 1

do Postanowienia nr 260/2019 Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 23 września 2019 r.
Gm. Lututów
Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych
Miejsce: Lututów, ul. Klonowska 8 Termin: 2 października 2019 r. o godz. 15:30

Informacja w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Lututów

2019-09-23

POSTANOWIENIE NR 238/2019
Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 23 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Lututów Na podstawie art. 182 § 1 w związku z art. 181 a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Komisarz Wyborczy w Sieradzu I postanawia, co następuje:
§1 -
W celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., powołuje się obwodowe komisje wyborcze, w skład których wchodzą osoby wymienione w załącznikach nr 1 - 6 do postanowienia.
§2 .
Składy Kom isji podaje się do publicznej wia dom ości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Sieradzu I oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Lututowie.
§3.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                                                                                                                                                       Komisarz Wyborczy
                                                                                                                                                                                                                                                        w Sieradzu I
                                                                                                                                                                                                                                                   Agata Sobieszek -Krzywicka

Załączniki do postanowienia nr 238/2019
Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 23 września 2019 r.

Załącznik nr 1

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1, Szkoła Podstawowa w Lututowie, Wieruszowska 28A , 98-360
Lututów:


1. Angelina Elżbieta Bartodziej, zgłoszona przez KWW KONFEDERACI RAZEM , zam. Piaski

2. Dorota Białek, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO ,NIPL ZIELONI, zam. Lututów

3. Kazimiera Ewa Chrobot, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Lututów

4. Agata Grażyna Głowinkowska, zgłoszona przez KW SAMOOBRONA, zam. Lututów

5. Małgorzata Maria Nawrocka, zgłoszona przez KWW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY, zam. Piaski

6. Jerzy Pietrzyk, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Knapy 7. Karolina Tyka, zgłoszona przez KW KORWIN, zam. Kolonia Jaźwiny

 

Załącznik nr 2


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2, Filialna Szkoła Podstawowa w Niemojewie, Lipowa 19, 98 360 Lututów:

1. Agata Bartosik, zgłoszona przez KW KORWIN, zam. Oleśnica

2. Dawid Jan Bartoszek, zgłoszony przez KWW KONFEDERACI RAZEM, zam. Lututów

3. Monika Sylwia Bartoszek, zgłoszona przez KWW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY, zam. Lututów

4. Krzysztof Mes, zgłoszony przez KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ, zam. Kłoniczki

5. Jarosław Nolbert, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Lututów

6. Tomasz Perdek, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Łęki Małe
7. Milena Maria Sokołowska, zgłoszona przez KW SAMOOBRONA, zam. Lututów

 

Załącznik nr 3


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3, Dzienny Dom Pomocy, Huta 46, 98-360 Lututów:

1. Daniel Piotr Grzesiak, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Chojny

2. Renata Leszczyńska, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO. NIPL ZIELONI, zam. Lututów

3. Edyta Mikołajczyk, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Knapy

4. Elżbieta Olejnik, zgłoszona przez KW KORWIN, zam. Czarna

5. Andrzej Pichlak, zgłoszony przez KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ, zam. Huta

6. Anna Maria Pichlak, zgłoszona przez KW SAMOOBRONA, zam. Kolonia Dobrosław

7. Jarosław Adam Siwik, zgłoszony przez KW ODPOWIEDZIALNOŚĆ, zam. Swoboda

 

Załącznik nr 4


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4, Filialna Szkoła Podstawowa w Swobodzie, Swoboda 6, 98-360
Lututów:


1. Marlena Bak , zgłoszona przez KWW POLSKA SOCJALNA, zam. Lututów

2. Paweł Piotr Karpiński, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Swoboda

3. Anna Jolanta Misiek, zgłoszona przez KW ODPOWIEDZIALNOŚĆ, zam. Kolonia Dobrosław

4. Ryszard Misiek, zgłoszony przez KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ, zam. Kolonia Dobrosław

5. Elżbieta Orzeł, zgłoszona przez KWW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY, zam. Lututów

6. Dorota Magdalena Szremska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Piaski

7. Kamila Helena Tomczyk , zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .NIPL ZIELONI, zam. Piaski

 

Załącznik nr 5


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5, Przedszkole Publiczne w Lututowie, Wieruszowska 18,98-360
Lututów:


1. Kazimierz Kaczmarek, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Dobrosław

2. Włodzimierz Andrzej Kucharski, zgłoszony przez KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ, zam. Lututów

3. Justyna Maria Misiek, zgłoszona przez KW ODPOWIEDZIALNOŚĆ, zam. Kolonia Dobrosław

4. Dorota Maria Nawrocka, zgłoszona przez KWW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY, zam. Lututów

5. Katarzyna Iwona Nawrocka, zgłoszona przez KWW POLSKA SOCJALNA, zam. Augustynów

6. Jan Adam Nawrocki, zgłoszony przez KWW KONFEDERACI RAZEM, zam. Lututów

7. Anna Katarzyna Sobiela, zgłoszona przez KW SAMOOBRONA, zam. Piaski

8. Tomasz Adam Tomczyk, zgłoszony przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO ,NIPL ZIELONI, zam. Lututów

9. Ewa Trzebska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Lututów

 

Załącznik nr 6


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6, Szkoła Podstawowa w Lututowie, Jana Pawła Stalskiego 5,9 8
360 Lututów:


1. Elżbieta Adamczyk, zgłoszona przez KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ, zam. Lututów

2. Sławomir Waldemar Dundziak, zgłoszony przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .NIPL ZIELONI, zam. Lututów

3. Marta Kalus, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Lututów

4. Aleksandra Kowalczyk, zgłoszona przez KW KORWIN, zam . Leszczyn

5. Krzysztof Nawrocki, zgłoszony przez KWW KONFEDERACI RAZEM, zam. Piaski

6. Karol Edward Siwik, zgłoszony przez KW ODPOWIEDZIALNOŚĆ, zam. Swoboda

7. Dariusz Szyszka, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Lututów

Informacja o losowaniu składów komisji

2019-09-13

 

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Sieradzu I

z dnia 13 września 2019 r.

 

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), w celu powołania w gminie Lututów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., Komisarz Wyborczy w Sieradzu I informuje, co następuje:

 

 

  • 1

W dniu 18 września (środa) 2019 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Lututowie odbędzie się losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:

- Nr 1

- Nr 2

- Nr 3

- Nr 4

- Nr 5

- Nr 6

  • 2

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

 

Komisarz Wyborczy
w Sieradzu I

 

Agata Sobieszek-Krzywicka

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy
Data utworzenia:2019-08-21
Data publikacji:2019-08-21
Osoba sporządzająca dokument:Monika Bąk
Osoba wprowadzająca dokument:Monika Bąk
Liczba odwiedzin:155