Koordynator ds. dostępności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Koordynator do Spraw Dostępności w Urzędzie Miejskim w Lututowie

Koordynator do Spraw Dostępności – Pani Beata Lar

Do zadań Koordynatora należy realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zwanej dalej „ustawą”,            

 w szczególności:

1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Burmistrza Lututowa i jednostki mu podległe;

2) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Burmistrza Lututowa i jednostki mu podległe, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 pkt.  1 ustawy oraz współpraca z kierownikami jednostek podległych, w zakresie realizacji tych zadań zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 pkt. 2 i 3 ustawy;

3) monitorowanie działalności jednostek organizacyjnych w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w Urzędzie Miejskim w Lututowie
 oraz w budynkach podległych jednostek  w zakresie o którym mowa w art. 6 pkt 1 ustawy;

4) sporządzanie raportu  o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i publikacja ww. raportu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lututowie;.

5) publikowanie w  Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lututowie danych kontaktowych koordynatora do spraw dostępności oraz treści planu działania, o którym mowa w pkt 2;

6) przygotowywanie, przy współpracy z Kierownikami jednostek podległych Burmistrzowi  sprawozdań dotyczących zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie działalności Urzędu miejskiego w Lututowie oraz jednostek podległych;

7) przedstawianie Burmistrzowi Lututowa bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań.

Dane kontaktowe: Urząd Miejski w Lututowie pok. nr 22, tel. 438714067

 

ZARZĄDZENIE Nr 27/2020  BURMISTRZA LUTUTOWA 

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie wyznaczenia Koordynatora do Spraw Dostępności

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy
Data utworzenia:2020-10-15
Data publikacji:2020-10-15
Osoba sporządzająca dokument:Monika Bąk
Osoba wprowadzająca dokument:Monika Bąk
Liczba odwiedzin:1880