Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. ogólno-organizacyjnych i informacji niejawnych

27 stycznia 2023
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. ogólno-organizacyjnych i informacji niejawnych

Kompetentni Uczniowie w Gminie Lututów

24 stycznia 2023
Czytaj więcej o: Kompetentni Uczniowie w Gminie Lututów

Zarządzenie Nr 4/2023

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Treść zarządzenia

 

17 stycznia 2023
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 4/2023

Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego IPB.6733.7.2022_2023

10 stycznia 2023
Czytaj więcej o: Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego IPB.6733.7.2022_2023

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania aministracyjnego

9 stycznia 2023
Czytaj więcej o: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania aministracyjnego

NABÓR NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lututowie

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO ASYSTENT RODZINY 1.  Nazwa i adres jednostki:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Klonowska 8. 98-360 Lututów

 1. Liczba miejsc: 1

Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat, czas określony (do 30.06.2023.)

Termin rozpoczęcia pracy: od zaraz po podpisaniu umowy.

 1. Wymagania:
 2. obywatelstwo polskie
 3. wykształcenie wyższe na kierunku praca socjalna lub pedagogika lub psychologia lub

socjologia lub nauki o rodzinie lub wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną

 1. nieposzlakowana opinia
 2. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
 3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
 4. Wymagania dodatkowe:
 5. znajomość obsługi komputera i programów biurowych
 6. wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny
 7. znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej
 8. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy
 9. komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność
 10. ’ umiejętność współpracy w zespole
 11. odporność na sytuacje stresowe
 12. posiadanie prawa jazdy kat. B

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :

Do podstawowych obowiązków należeć będzie szeroko pojęta środowiskowa praca socjalna z rodziną, których dzieci korzystają ze świetlicy przy Szkole Podstawowej w Lututowie w ramach projektu „W rodzinie siła”.

 

Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:


      -opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny

 • w konsultacji / pracownikiem socjalnym MGOPS
 • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi
 • wspieranie aktywności społecznej rodzin
 • motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej
 • motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych

-udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych

 • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin
 • prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną
 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nic rzadziej niż co pół roku i przekazywanie oceny kierownikowi MGOPS lub wyznaczonemu przez niego pracownikowi
 • asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu

wskazanym przez rodzinę

 • sporządzanie na wniosek sądu. opinii o rodzinie i jej członkach
 • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka rodziny
 • współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, działającą przy Urzędzie Miejskim lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędne.

 

5 stycznia 2023
Czytaj więcej o: NABÓR NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania IPB.6733.2.2023- ustalenie lokalizacji celu publicznego - kanalizacja ul. Złoczewska

5 stycznia 2023
Czytaj więcej o: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania IPB.6733.2.2023- ustalenie lokalizacji celu publicznego - kanalizacja ul. Złoczewska

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania IPB.6733.1.2023- ustalenie lokalizacji celu publicznego - kanalizacja ul. Wieluńska

5 stycznia 2023
Czytaj więcej o: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania IPB.6733.1.2023- ustalenie lokalizacji celu publicznego - kanalizacja ul. Wieluńska

Obwieszczenie

2 stycznia 2023
Czytaj więcej o: Obwieszczenie

Obwieszczenie

2 stycznia 2023
Czytaj więcej o: Obwieszczenie

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmianie wysokości opłaty za 1m3 wody i 1m3 odprowadzania ścieków

30 grudnia 2022
Czytaj więcej o: Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmianie wysokości opłaty za 1m3 wody i 1m3 odprowadzania ścieków

Informacja o preferncyjnym zakupie węgla w 2023 roku

29 grudnia 2022
Czytaj więcej o: Informacja o preferncyjnym zakupie węgla w 2023 roku

Harmonogram odbioru odpadów na 2023 rok

27 grudnia 2022
Czytaj więcej o: Harmonogram odbioru odpadów na 2023 rok

LVI Sesja Rady Miejskiej w Lututowie 29.12.2022 o godz. 10:00

22 grudnia 2022
Czytaj więcej o: LVI Sesja Rady Miejskiej w Lututowie 29.12.2022 o godz. 10:00

Informacja o wszczęciu postepowania administracyjnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kaliszu

22 grudnia 2022
Czytaj więcej o: Informacja o wszczęciu postepowania administracyjnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kaliszu

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania IPB.6733.7.2022-decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

12 grudnia 2022
Czytaj więcej o: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania IPB.6733.7.2022-decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego