Wnioski, skargi i petycje

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Informacja w sprawie przyjęć skarg i wniosków.

W sprawach skarg i wniosków przyjmują:

 1. Burmistrz Lututowa – we wszystkie dni tygodnia godzinach pracy urzędu, z wyjątkiem środy od godz. 15.00 – 17.00 lub w innym terminie po wcześniejszym ustaleniu spotkania.
 2. Przewodniczący Rady Miejskiej – w dniach zgodnie z harmonogramem dyżurów lub po wcześniejszym ustaleniu terminu  w Biurze Rady Miejskiej;
 3. Sekretarz, kierownicy referatów i pracownicy na samodzielnych stanowiskach – od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.
 4. Istnieje również możliwość przyjęcia skargi i wniosku po godzinach pracy urzędu po uprzednim telefonicznym lub pisemnym zawiadomieniu i umówieniu się z pracownikiem.
 5. Informacja o dniu i godzinach przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków podaje się do publicznej wiadomości poprzez jej zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu - Biuletyn Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

 

Skargi i wnioski mogą być wnoszone do Burmistrza lub Rady Miejskiej w Lututowie :

 1. Pisemnie na adres: Urząd Miejski w Lututowie, ul. Klonowska 8, 98 – 360 Lututów;
 2. Faxem na nr 43/8714052
 3. W formie elektronicznej na adres: gmina.lututow@gmail.com lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP: /nqeyt0151t/.
 4. Ustnie do protokołu.

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Sprawy rejestrowane są zgodnie z kolejnością wpływu.

 

Podstawa prawna:

 • art. 253 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2020., poz. 256 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skargi wniosków (Dz. U. z 2002r., Nr 5, poz. 46)

Petycje

2019-12-03

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy
Data utworzenia:2019-12-03
Data publikacji:2019-12-03
Osoba sporządzająca dokument:Monika Bąk
Osoba wprowadzająca dokument:Monika Bąk
Liczba odwiedzin:1820