STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LUTUTÓW

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

OGŁOSZENIE

Na postawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, 1566) oraz uchwały XXXIV/173/2017 Rady Gminy w Lututowie z dnia 9 listopada 2017 r. podaję do publicznej wiadomości informację o przyjęciu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lututów. Z treścią studium oraz podsumowaniem można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Lututowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Lututowie.

Marek Pikuła

Wójt Gminy Lututów

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy
Data utworzenia:2019-02-26
Data publikacji:2019-02-26
Osoba sporządzająca dokument:Monika Bąk
Osoba wprowadzająca dokument:Monika Bąk
Liczba odwiedzin:2844