RAPORT O STANIE GMINY LUTUTÓW

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

RAPORT O STANIE GMINY LUTUTÓW ZA 2022 R.

2023-05-25

RAPORT O STANIE GMINY LUTUTÓW ZA 2021 ROK

2022-05-23

SZANOWNI PAŃSTWO
 
Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Burmistrz Lututowa  przedstawia Radzie Miejskiej w Lututowie  Raport o stanie Gminy za rok 2020 w terminie do dnia 31 maja 2022 r.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w poprzednim 2020 roku.
W debacie nad Raportem o stanie Gminy Lututów za 2020 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lututowie .

Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.”

Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Lututów odbędzie się 23 czerwca 2022r. w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 22 czerwca 2022 r. (poniedziałek), do godziny 15.00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Lututowie, UL. Klonowska 8, 98 – 360 Lututów

Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest poniżej, a także w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Lututowie (pok. 3) oraz w Biurze obsługi Rady Gminy (pok. 4).

 
Przewodniczący Rady
Miejskiej w Lututowie
/-/ Marek Zgadzaj

RAPORT O STANIE GMINY LUTUTÓW ZA 2020 r.

2021-05-21

RAPORT O STANIE GMINY LUTUTÓW ZA 2019 r.

2020-05-27

RAPORT O STANIE GMINY LUTUTÓW ZA 2018 R.

2019-05-31

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy
Data utworzenia:2019-05-31
Data publikacji:2019-05-31
Osoba sporządzająca dokument:Monika Bąk
Osoba wprowadzająca dokument:Monika Bąk
Liczba odwiedzin:2368