Gospodarka Odpadami Komunalnymi

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lututów za 2023 r.

2024-04-30

Harmonogram odpadów na 2024 rok

2023-12-14

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lututów za 2022 r.

2023-04-20

Harmonogram odbioru odpadów na 2023 rok

2022-12-27

Informacja

2022-07-18

I N F O R M A C J A

Szanowni Mieszkańcy, informujemy, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) będzie czynny w 2023 r. w każdy pierwszy piątek miesiąca w godzinach od 8:00 do 10:00.

Burmistrz

/-/ Marek Pikuła

 

 

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Lututów!

W związku z wystąpieniem Spółki „EKO-REGION” realizującej umowę przetargową na odbiór odpadów komunalnych z terenu naszej gminy o zmianę wynagrodzenia umownego, zmianie ulegną stawki opłaty za gospodarowanie tymi odpadami. Zachodzące zmiany w gospodarce spowodowały wzrost kosztów świadczonych usług. Ustalone stawki opłat nie pokrywają w całości kosztów systemu gospodarki odpadami. W celu zbilansowania tych kosztów samorząd podjął decyzję, aby w roku budżetowym 2022 pokryć część kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych gminy.

W związku z tym, od 1 sierpnia 2022 roku:  

  • Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny ustalona została w wysokości 29,78 zł od jednego mieszkańca.
  • Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady w przydomowych kompostownikach ustalona została w wysokości 26,50 zł od jednego mieszkańca.

Zmiana stawki nie powoduje konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości. W celu obliczenia miesięcznej opłaty za odbiór odpadów należy pomnożyć liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość przez stawkę opłaty.

Przykład dla nieruchomości zamieszkiwanej przez 1 osobę.

1 x 29,78 zł = 29,78 zł – dla nieruchomości bez kompostownika

    1 x 26,50 zł = 26,50 zł – dla nieruchomości posiadającej przydomowy kompostownik


                                                                                Burmistrz
                                                                                 /-/ Marek Pikuła

Analiza stanu gospodarki odapadmi komunalnymi na terenie Gminy Lututów za 2021 rok

2022-04-28

Harmonogram odbioru odpadów na 2022 rok

2021-12-21

Harmonogram Odbioru Odpadów Komunalnych na 2021 rok

2020-12-17

Harmonogram 2020

2020-01-07

Analiza stanu gospodarki odpadami

2019-04-12

Deklaracja

2019-04-05

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Administrator
Data utworzenia:2019-02-24
Data publikacji:2019-02-24
Osoba sporządzająca dokument:administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:6647