Informacja

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 lipca 2022

I N F O R M A C J A

Szanowni Mieszkańcy, informujemy, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) będzie czynny w 2023 r. w każdy pierwszy piątek miesiąca w godzinach od 8:00 do 10:00.

Burmistrz

/-/ Marek Pikuła

 

 

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Lututów!

W związku z wystąpieniem Spółki „EKO-REGION” realizującej umowę przetargową na odbiór odpadów komunalnych z terenu naszej gminy o zmianę wynagrodzenia umownego, zmianie ulegną stawki opłaty za gospodarowanie tymi odpadami. Zachodzące zmiany w gospodarce spowodowały wzrost kosztów świadczonych usług. Ustalone stawki opłat nie pokrywają w całości kosztów systemu gospodarki odpadami. W celu zbilansowania tych kosztów samorząd podjął decyzję, aby w roku budżetowym 2022 pokryć część kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych gminy.

W związku z tym, od 1 sierpnia 2022 roku:  

  • Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny ustalona została w wysokości 29,78 zł od jednego mieszkańca.
  • Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady w przydomowych kompostownikach ustalona została w wysokości 26,50 zł od jednego mieszkańca.

Zmiana stawki nie powoduje konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości. W celu obliczenia miesięcznej opłaty za odbiór odpadów należy pomnożyć liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość przez stawkę opłaty.

Przykład dla nieruchomości zamieszkiwanej przez 1 osobę.

1 x 29,78 zł = 29,78 zł – dla nieruchomości bez kompostownika

    1 x 26,50 zł = 26,50 zł – dla nieruchomości posiadającej przydomowy kompostownik


                                                                                Burmistrz
                                                                                 /-/ Marek Pikuła

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy
Data utworzenia:2022-07-18
Data publikacji:2022-07-18
Osoba sporządzająca dokument:Katarzyna Sobczyk
Osoba wprowadzająca dokument:Katarzyna Sobczyk
Liczba odwiedzin:365