Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Przy Urzędzie Gminy w Lututowie działa Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz.U. z 2015 r. poz. 1390).

 

Zgodnie z ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność , w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

 

Program przeznaczony jest dla mieszkańców Gminy Lututów, w szczególności dla:

1)ofiar przemocy w rodzinie, w tym:

a)dzieci,

b)współmałżonków lub partnerów w związkach nieformalnych,

c)osób starszych,

d)osób niepełnosprawnych;

2)sprawców przemocy w rodzinie;

3)świadków przemocy w rodzinie

 

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

 

Oświata

Gimnazjum Publiczne w Lututowie (członek GKRPA): Ewa Wilewska – Przewodnicząca Zespołu,
Szkoła Podstawowa w Lututowie: Marta Sularz – członek Zespołu,
Szkoła Podstawowa w Niemojewie: Agata Janas - członek Zespołu,

Zdrowie

Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lututowie (członek GKRPA) - Beata Kowalska – z-ca Przewodniczącej,

Policja

Komenda Powiatowa Policji w Wieruszowie – Tomasz Nolbert – członek Zespołu,

Sąd

Sąd Rejonowy w Wieluniu – Lidia Janusiak – członek Zespołu,

Pomoc społeczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lututowie:

- Alina Stefanowska – Sekretarz Zespołu;

- Bożena Pichlak – członek Zespołu,

- Anna Górka – członek Zespołu,

- Małgorzata Wajs – członek Zespołu.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Administrator
Data utworzenia:2019-02-24
Data publikacji:2019-02-24
Osoba sporządzająca dokument:administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1639