Jesteś tutaj: Start / Aktualności / Informacja

Informacja

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 września 2023

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPŁATNEGO TRANSPORTU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I W WIEKU 60+ DO LOKALI WYBORCZYCH NA TERENIE GMINY LUTUTÓW W DNIU WYBORÓW DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 15 PAŹDZIERNIKA 2023 ROKU

 

Burmistrz Lututowa informuje, że w celu zapewnienia jak najszerszego udziału w procesie głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, mają prawo do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego z miejsca zamieszkania lub pobytu.

Wyborcy, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć opiekun.

Zamiar skorzystania z takiego transportu należy zgłosić do dnia 2 października 2023r. (poniedziałek) do godz. 15:00, do Urzędu Miejskiego w Lututowie.

Zgłoszeń można dokonywać ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej. W przypadku zgłoszeń pisemnych należy wypełnić załączony poniżej formularz zgłoszenia a następnie złożyć go w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Lututowie lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski we Lututowie ul. Klonowska 8, 98 – 360 Lututów, bądź przesłać skan zgłoszenia na adres e-mail: sekretariat@lututowgmina.pl

Zgłoszeń można dokonać również osobiście (ustnie) w Urzędzie Miejskim we Lututowie, pokój nr 9 (I piętro).

Na podstawie ww. zgłoszeń, zostaną ustalone trasy dowozów i najpóźniej na 3 dni przed wyborami (tj. do 11 października br.) każdy zainteresowany otrzyma informację zwrotną o orientacyjnej godzinie przewozu.

 

                                                                                   BURMISTRZ

                                                                                /-/ Marek Pikuła

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski
Data utworzenia:2023-09-27
Data publikacji:2023-09-27
Osoba sporządzająca dokument:Katarzyna Sobczyk
Osoba wprowadzająca dokument:Katarzyna Sobczyk
Liczba odwiedzin:185