LXIII Sesja Rady Miejskiej w Lututowie w dniu 15 czerwca 2023 r. o godz. 10:00

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 czerwca 2023

Porządek obrad sesji po zmianie:

 1. Otwarcie LXIII sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad LXIII sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej LXII sesji Rady Miejskiej.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
 5. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy Lututów za 2022 r.:

1.wystąpienie Burmistrza Lututowa,

2.debata nad raportem o stanie gminy Lututów za 2022 r.:

- głosy radnych,

- głosy mieszkańców.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Lututowa za 2022 r.
 2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lututów za 2022 rok:

1.wystąpienie Burmistrza Lututowa,

2.przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi wyrażonej w Uchwale Nr IV/42/2023 z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lututów za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,

3.przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lututowie z tytułu wykonania budżetu Gminy Lututów za 2022 r.,

4.przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w przedmiocie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lututowie odnośnie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Lututowa za  2022 r.,

5.dyskusja.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z  wykonania budżetu Gminy Lututów za 2022 rok.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Lututowa za 2022 rok.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Lututów na 2023 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Lututów.
 5. Interpelacje i wnioski Radnych.
 6. Sprawy różne.
 7. Zakończenie obrad.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski
Data utworzenia:2023-06-07
Data publikacji:2023-06-07
Osoba sporządzająca dokument:Katarzyna Sobczyk
Osoba wprowadzająca dokument:Katarzyna Sobczyk
Liczba odwiedzin:363