XL Sesja Rady Miejskiej w Lututowie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 listopada 2021
 1. Otwarcie XL sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad XL sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XXXIX sesji Rady Miejskiej.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały  w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 r.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXVII/172/2020 Rady Miejskiej w Lututowie z dnia 5 listopada 2020r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Lututów.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej w 2022 r. na pomoc finansową dla Powiatu Wieruszowskiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Lututowa.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia nazw miejscowości.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Lututów na 2021 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania ze skateparku w Lututowie przy ul. Klonowskiej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zatwierdzenia projektu pn.: „Mali mieszkańcy Gminy Lututów pod opieką niani”.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 17. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XVI/113/2019 Rady Gminy Lututów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Lututowie.
 18. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXIV/125/2009 Rady Gminy w Lututowie z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych (sołtysów).
 19. Interpelacje i wnioski Radnych.
 20. Sprawy różne.
 21. Zakończenie obrad.

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy
Data utworzenia:2021-11-18
Data publikacji:2021-11-18
Osoba sporządzająca dokument:Katarzyna Sobczyk
Osoba wprowadzająca dokument:Katarzyna Sobczyk
Liczba odwiedzin:251