XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Lututowie 28.10.2021 r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 października 2021

Porządek obrad sesji po zmianie:

 1. Otwarcie XXXIX sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich XXXVII sesji i XXXVIII sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej.
 4. Wręczenie Złotego Medalu za zasługi dla obronności kraju.
 5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania ze skateparku w Lututowie  przy ul. Klonowskiej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lututowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu zryczałtowanego dodatku energetycznego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Lututów             z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                             i o wolontariacie na 2022 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „W rodzinie siła”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Lututów na 2021 r.
 13. Interpelacje i wnioski Radnych.
 14. Sprawy różne.
 15. Zakończenie obrad.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy
Data utworzenia:2021-10-21
Data publikacji:2021-10-21
Osoba sporządzająca dokument:Katarzyna Sobczyk
Osoba wprowadzająca dokument:Katarzyna Sobczyk
Liczba odwiedzin:212