XXXI Sesja Rady Miejskiej w Lututowie w dniu 25.03.2021 r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 marca 2021

Porządek obrad sesji po zmianach:

 1. Otwarcie XXXI sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad XXXI sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XXX sesji Rady Miejskiej.
 4. Wręczenie statuetek za promowanie sportu na terenie Gminy Lututów.
 5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lututowie za 2020 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Lututowie za 2020 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Lututowie za 2020 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lututów na lata 2021-2025.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, zamiany i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania należących do gminnego zasobu nieruchomości.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lututów.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 r.
 13. Podjęcie w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXX/191/2021 Rady Miejskiej w Lututowie z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczek długoterminowych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczek długoterminowych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
 15. Podjęcie w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Lututów na lata 2021-2026.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Lututów.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania.
 18. Interpelacje i wnioski Radnych.
 19. Sprawy różne.
 20. Zakończenie obrad.

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy
Data utworzenia:2021-03-18
Data publikacji:2021-03-18
Osoba sporządzająca dokument:Monika Bąk
Osoba wprowadzająca dokument:Monika Bąk
Liczba odwiedzin:200