XXX sesja Rady Miejskiej w Lututowie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 lutego 2021

Porządek obrad sesji po zmianach:

 

 1. Otwarcie XXX sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad XXX sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XXIX sesji Rady Miejskiej.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lututów na 2021 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości będących w gminnym zasobie nieruchomości Gminy Lututów.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lututów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczek długoterminowych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w roku budżetowym 2022.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.
 13. Interpelacje i wnioski Radnych.
 14. Sprawy różne.
 15. Zakończenie obrad.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy
Data utworzenia:2021-02-18
Data publikacji:2021-02-18
Osoba sporządzająca dokument:Monika Bąk
Osoba wprowadzająca dokument:Monika Bąk
Liczba odwiedzin:236