30.12.2020 r. XXIX Sesja Rady Miejskiej w Lututowie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 grudnia 2020

Proponowany porządek obrad sesji :

 1. Otwarcie XXIX sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad XXIX sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XXVIII sesji Rady Miejskiej.
 4. Podziękowanie za współpracę Prezesowi Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie Panu Marianowi Ficie.
 5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Strategii Rozwoju Gminy Lututów na lata 2016-2025.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lututów.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 15. Interpelacje i wnioski Radnych.
 16. Sprawy różne.
 17. Zakończenie obrad.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy
Data utworzenia:2020-12-22
Data publikacji:2020-12-22
Osoba sporządzająca dokument:Monika Bąk
Osoba wprowadzająca dokument:Monika Bąk
Liczba odwiedzin:322