Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

26.03.2019 r. nr sesji VII/2019

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie VII sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad VII sesji Rady Gminy.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej VI sesji Rady Gminy.

4. Wręczenie statuetek za promowanie sportu na terenie Gminy Lututów.

5. Wręczenie podziękowań i listów gratulacyjnych nowo wybranym Sołtysom.

6. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.

7. Podjęcie uchwały przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Lututowie za 2018 rok

. 8. Podjęcie uchwały przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Lututowie za 2018 rok.

9. Podjęcie uchwały przyjęcia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lututowie za 2018 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w roku budżetowym 2020.

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lututów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.

12. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Nr VI/23/2015 Rady Gminy w Lututowie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Lututów.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lututów.

15. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 r.

16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wieruszowskiemu.

17. Interpelacje i wnioski Radnych.

18. Sprawy różne.

19. Zakończenie obrad.

21 marca 2019
Czytaj więcej o: 26.03.2019 r. nr sesji VII/2019

Link do aktualnych informacji

12 marca 2019
Czytaj więcej o: Link do aktualnych informacji

Aktualne

8 marca 2019
Czytaj więcej o: Aktualne

SPRAWOZDANIA I OPINIE RIO 2019

7 marca 2019
Czytaj więcej o: SPRAWOZDANIA I OPINIE RIO 2019

SPRAWOZDANIA I OPINIE RIO 2018

7 marca 2019
Czytaj więcej o: SPRAWOZDANIA I OPINIE RIO 2018

28.02.2019 r. nr sesji: VI/2019

1 marca 2019
Czytaj więcej o: 28.02.2019 r. nr sesji: VI/2019

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 26 MAJA 2019R.

26 lutego 2019
Czytaj więcej o: WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 26 MAJA 2019R.

Zarejestruj się w systemie powiadamiania mieszkańców MultiSms

24 lutego 2019
Czytaj więcej o: Zarejestruj się w systemie powiadamiania mieszkańców MultiSms

20.11.2018r. numer sesji: I/2018

20.11.2018r. numer sesji: I/2018

23 lutego 2019
Czytaj więcej o: 20.11.2018r. numer sesji: I/2018

29.11.2018r. numer sesji: II/2018

29.11.2018r. numer sesji: II/2018

23 lutego 2019
Czytaj więcej o: 29.11.2018r. numer sesji: II/2018

13.12.2018r. numer sesji: III/2018

13.12.2018r. numer sesji: III/2018

23 lutego 2019
Czytaj więcej o: 13.12.2018r. numer sesji: III/2018

27.12.2018r. numer sesji: IV/2018

27.12.2018r. numer sesji: IV/2018

23 lutego 2019
Czytaj więcej o: 27.12.2018r. numer sesji: IV/2018

17.01.2019r. numer sesji: V/2019

17.01.2019r. numer sesji: V/2019

23 lutego 2019
Czytaj więcej o: 17.01.2019r. numer sesji: V/2019

Plan zamówień publicznych na 2019 r.

31 stycznia 2019
Czytaj więcej o: Plan zamówień publicznych na 2019 r.

Ogłoszenie o wyborze oferty

29 stycznia 2019
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o wyborze oferty

Zarządzenie nr 4/2019 Wójta Gminy Lututów z dnia 10 stycznia 2019 r.

Zarządzenie nr 4/2019 Wójta Gminy Lututów z dnia 10 stycznia 2019 r.

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Lututów w 2019 roku.

10 stycznia 2019
Czytaj więcej o: Zarządzenie nr 4/2019 Wójta Gminy Lututów z dnia 10 stycznia 2019 r.