Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej jednostek oświatowych

27 czerwca 2022
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej jednostek oświatowych

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania IPB.6733.2.2022- decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

24 czerwca 2022
Czytaj więcej o: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania IPB.6733.2.2022- decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Sprawozdania za 2022 r.

22 czerwca 2022
Czytaj więcej o: Sprawozdania za 2022 r.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania IPB.6733.1.2022- decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

21 czerwca 2022
Czytaj więcej o: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania IPB.6733.1.2022- decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

L Sesja Rady Miejskiej w Lututowie

14 czerwca 2022
Czytaj więcej o: L Sesja Rady Miejskiej w Lututowie

Zapytanie ofertowe Nr OOO.271.2.2022 "Zakup Opału - Pelletu drzewnego do ogrzewania budynków komunalnych będących własnością Gminy Lututów"

8 czerwca 2022
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe Nr OOO.271.2.2022 "Zakup Opału - Pelletu drzewnego do ogrzewania budynków komunalnych będących własnością Gminy Lututów"

„Dostawa opału (ekomiału i ekogroszku) do ogrzewania budynków komunalnych będących własnością Gminy Lututów wraz z transportem”

3 czerwca 2022
Czytaj więcej o: „Dostawa opału (ekomiału i ekogroszku) do ogrzewania budynków komunalnych będących własnością Gminy Lututów wraz z transportem”

Zakup,dostawa laptopów,monitorów,komputerow stacjonarnych oraz urządzenia wielofunkcyjnego wraz z oprogramowaniem systemowym + pakiet biurowy na potrzeby realizacji projektu "Cyfrowa Gmina"

Pytanie numer 1, data wysłania 2022-06-03 15:13:24, data opublikowania 2022-06-07

W jaki sposób ma być złożona oferta.: pocztą, mailem czy przez Bazę Konkurencyjności????

Udzielono odpowiedzi

Zamawiający dopuszcza składanie ofert zarówno pocztą w formie papierowej jak również poprzez wykorzystanie bazy konkurencyjności z zachowaniem terminu składania ofert.

2 czerwca 2022
Czytaj więcej o: Zakup,dostawa laptopów,monitorów,komputerow stacjonarnych oraz urządzenia wielofunkcyjnego wraz z oprogramowaniem systemowym + pakiet biurowy na potrzeby realizacji projektu "Cyfrowa Gmina"

Obwieszczenie PO.RUZ.4210.411.2021.BS.11 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Poznań

1 czerwca 2022
Czytaj więcej o: Obwieszczenie PO.RUZ.4210.411.2021.BS.11 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Poznań

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Lututów z organizacjami pozarządowymi

26 maja 2022
Czytaj więcej o: Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Lututów z organizacjami pozarządowymi

MGOPS ogłosza nabór na stanowiska Terapeuta, Socjoterapeuta, Wychowawca świetlicy, Psycholog

26 maja 2022
Czytaj więcej o: MGOPS ogłosza nabór na stanowiska Terapeuta, Socjoterapeuta, Wychowawca świetlicy, Psycholog

RAPORT O STANIE GMINY LUTUTÓW ZA 2021 ROK

SZANOWNI PAŃSTWO
 
Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Burmistrz Lututowa  przedstawia Radzie Miejskiej w Lututowie  Raport o stanie Gminy za rok 2020 w terminie do dnia 31 maja 2022 r.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w poprzednim 2020 roku.
W debacie nad Raportem o stanie Gminy Lututów za 2020 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lututowie .

Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.”

Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Lututów odbędzie się 23 czerwca 2022r. w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 22 czerwca 2022 r. (poniedziałek), do godziny 15.00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Lututowie, UL. Klonowska 8, 98 – 360 Lututów

Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest poniżej, a także w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Lututowie (pok. 3) oraz w Biurze obsługi Rady Gminy (pok. 4).

 
Przewodniczący Rady
Miejskiej w Lututowie
/-/ Marek Zgadzaj

23 maja 2022
Czytaj więcej o: RAPORT O STANIE GMINY LUTUTÓW ZA 2021 ROK

"Przebudowa drogi gminnej nr 114007E Lututów- Kol. Kijanice na działce 473 i 9 dł. 1000m. "

19 maja 2022
Czytaj więcej o: "Przebudowa drogi gminnej nr 114007E Lututów- Kol. Kijanice na działce 473 i 9 dł. 1000m. "

XLIX Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Lututowie

12 maja 2022
Czytaj więcej o: XLIX Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Lututowie

Zapytanie ofertowe pn. "Ustalenie wartości nieruchomości gruntowych w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

9 maja 2022
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe pn. "Ustalenie wartości nieruchomości gruntowych w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

Bezpłatne szkolenia i porady prawne dla pomagających osobom uciekającym z Ukrainy

4 maja 2022
Czytaj więcej o: Bezpłatne szkolenia i porady prawne dla pomagających osobom uciekającym z Ukrainy