Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Informacja o nowym adresie sesji Rady Miejskiej w Lututowie

Urząd Miejski w Lututowie informuje, iż od 20 września 2022 zmienił się adres emisji online sesji Rady Miejskiej w Lututowie. Aktualny adres emisji to:

https://transmisjaobrad.info/channels/233/gmina-lututow/live

Adres do przeglądania wcześniejszych obrad sesji Rady Miejskiej w Lututowie:
https://transmisjaobrad.info/channels/233/gmina-lututow


Zapraszamy do korzystania.

20 września 2022
Czytaj więcej o: Informacja o nowym adresie sesji Rady Miejskiej w Lututowie

Dodatek Węglowy - Zmiany

Urząd Miejski w Lututowie informuje, że w dniu 17 września 2022 r. prezydent RP podpisał ustawę o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, w której znowelizowano zapisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Najważniejsze zmiany dotyczące dodatku węglowego to:

  • Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576), do dnia 11 sierpnia 2022r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy
  • W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.
  • Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę, przy czym wnioski złożone po dniu 30 października 2022 r. wypłaca się do dnia 30 grudnia 2022 r.

Do postępowań w sprawie dodatku węglowego wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej stosuje się przepisy nadane nowa ustawą.

20 września 2022
Czytaj więcej o: Dodatek Węglowy - Zmiany

„Zaprojektowanie i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem w Lututowie”.

16 września 2022
Czytaj więcej o: „Zaprojektowanie i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem w Lututowie”.

LIII Sesja Rady Miejskiej w Lututowie w dniu 22 września 2022 r.

15 września 2022
Czytaj więcej o: LIII Sesja Rady Miejskiej w Lututowie w dniu 22 września 2022 r.

Zarządzenie Nr 47/2022

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.

Treść zarządzenia

15 września 2022
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 47/2022

Obwieszczenie Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - rezygnacja z przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko

12 września 2022
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - rezygnacja z przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

12 września 2022
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego IPB.6733.5.2022

2 września 2022
Czytaj więcej o: Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego IPB.6733.5.2022

Obwieszczenie PGW WP

30 sierpnia 2022
Czytaj więcej o: Obwieszczenie PGW WP

STYPENDIA 2022/2023

30 sierpnia 2022
Czytaj więcej o: STYPENDIA 2022/2023

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane - Rewitalizacja Małego Parku oraz utworzenie terenów zieleni w centrum Lututowa

30 sierpnia 2022
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane - Rewitalizacja Małego Parku oraz utworzenie terenów zieleni w centrum Lututowa

Obwieszczenie PO.RUZ.4210.411.2021.BS.21 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Poznań

30 sierpnia 2022
Czytaj więcej o: Obwieszczenie PO.RUZ.4210.411.2021.BS.21 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Poznań

Oświadczenia majątkowe za 2021 r.

25 sierpnia 2022
Czytaj więcej o: Oświadczenia majątkowe za 2021 r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji celu publicznego IPB.6733.6.2022

11 sierpnia 2022
Czytaj więcej o: Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji celu publicznego IPB.6733.6.2022

IGK.6220.3.3.2022 Obwieszczenie o wydaniu decyzji

10 sierpnia 2022
Czytaj więcej o: IGK.6220.3.3.2022 Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji celu publicznego IPB.6733.1.2022

9 sierpnia 2022
Czytaj więcej o: Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji celu publicznego IPB.6733.1.2022