Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lututowie

Aktualności

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Lututów z organizacjami pozarządowymi

2022-05-26

MGOPS ogłosza nabór na stanowiska Terapeuta, Socjoterapeuta, Wychowawca świetlicy, Psycholog

2022-05-26

Bezpłatne szkolenia i porady prawne dla pomagających osobom uciekającym z Ukrainy

2022-05-04

O G Ł O S Z E N I E B U R M I S T R Z A L U T U T O W A W SPRAWIE USTNEGO NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU NA SPRZEDAŻ KOPARKI CIĄGNIKOWEJ „OSTRÓWEK” KTO-162

2022-04-26

Zarządzenie Nr 16/2022 w sprawie konsultacji społecznych projketu "ProgramuOpieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdemności zwierząt na terenie Gminy Lututów w 2022 roku"

2022-04-01

Obwieszczenie - Informacja o wydaniu decyzji

2022-03-24

Obwieszczene w sprawie udzielenie koncesji na wydobywanie węgla brunatnego ze złoża "Złoczew"

2022-02-18

Obwieszczenie w sprawie udzielnia koncesji na wydobywanie węgla brunatnego ze złoża "Złoczew"

2022-02-21

Zapytanie ofertowe "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag"

2022-02-16

Ogłoszenie w sprawie przetargu na sprzedaż samochodu

2022-02-01

Zarządzenie Nr 6/2022 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023

2022-01-31

Zarządzenie Nr 2/2022 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działaności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

2022-01-04

Kurenda

2022-01-03

K U R E N D A

Burmistrz miasta Lututowa informuje wszystkich mieszkańców Gminy Lututów o rozpoczęciu naboru wniosków, celem uzyskania dotacji z WFOŚiGW
w Łodzi na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2022 roku z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Lututów. Osoby zainteresowane bezpłatnym usunięciem wcześniej zdemontowanego eternitu, proszę o składanie wniosków w Urzędzie Miejskim w Lututowie, pokój nr 19 w terminie do
 28 lutego 2022r. Składający wniosek obowiązany jest podać dokładną ilość  eternitu oraz nr ewidencyjny działki, na której położony jest budynek.

                                                B U R M I S T R Z

                                                /-/   Marek Pikuła

Zarządzene Nr 66/2021 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

2021-12-30

Inormacja o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmianie wysokości opłaty za wodę i odprowadzanie ścieków

2021-12-30

Informacje o selektwynej zbiórce odpadów w 2022

2021-12-23

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Administrator
Data utworzenia:2019-02-25
Data publikacji:2019-02-25
Osoba sporządzająca dokument:administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Monika Bąk
Liczba odwiedzin:3762

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2020-05-15 14:06:33Monika BąkAktualizacjaAktualności