Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lututowie

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Lututowie

Pracownicy Urzędu:

1. Marek Pikuła Burmistrz Lututowa

tel. 43 87-14-227

tel. 43 67-67-025

2. Danuta Wyglądacz
Skarbnik Gminy  tel. 43 67-67-023
3. Magdalena Kałuża  Sekretarz Gminy tel. 43 87-14-225
4.   Z-ca Skarbnika Gminy tel. 43 87-14-014
5. Jolanta Szymańska insp.ds ksiegowości podatkowej tel. 43 87-14-881
6. Dariusz Szewczyk insp. ds wymiaru podatków tel. 43 87-14-881
7 Beata Lar
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Inwestycji Rolnictwa i Ochrony Środowiska tel. 43 87-14-067
8 Gerard Lesiewicz
Insp. ds. inwestycji, planowania przestrzennego i budownictwa tel. 43 87-14-880
9. Agata Wojewódka
insp. ds ochrony środowiska tel. 43 87-14-057
10. Ryszard Pichlak insp. ds rolnictwa tel. 43 67-67-024
11. Mirosław Grela insp. ds obronnych tel. 43 67-67-021
12. Agnieszka Sadowska Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 

tel. 43 87-14-056

13

Magdalena Mak

insp.ds płac i księgowości budżetowej tel. 43 87-14-014
14.

Paulina Kumor

wz. Kinga Buchla

insp.ds  gospodarki odpadami komunalnymi tel. 43 87-14-177
15 Teresa Pawłowska insp. ds. księgowości budżetowej MGOPS i MOK tel. 43 87-14-775
16

Katarzyna Sobczyk

sekretariat tel. 43 67-67-020
17 Renata Kukiełka insp. ds. księgowości budżetowej jednostek oświatowych tel. 43-87-14-366
18 Marzena Wojtal insp. ds. kadr i płac jednostek oświatowych tel. 43-87-14-366
19 Katarzyna Pichlak insp. ds.obsługi Rady Miejskiej i jej organów

tel. 43 67-67-032

20

Magdalena Kuźnik

insp. ds. ochrony danych osobowych i oświaty tel. 43 87-14-366

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Administrator
Data utworzenia:2019-02-24
Data publikacji:2019-02-24
Osoba sporządzająca dokument:administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:3341