Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lututowie

Sesje zakończone

L Sesja Rady Miejskiej w Lututowie

2022-06-14

XLIX Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Lututowie

2022-05-12

XLVIII Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Lututowie w dn. 26.04.2022 r., godz. 10:00

2022-04-25

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie XLVIII sesji nadzwyczajnej i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad XLVIII sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich XLVI i XLVII sesji Rady Miejskiej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lututów na 2022 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Lututów na 2022 r.
 6. Interpelacje i wnioski Radnych.
 7. Sprawy różne.
 8. Zakończenie obrad.

XLVII Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Lututowie w dn. 07.04.2022 r. o godz. 10:00

2022-04-05

XLVI Sesja Rady Miejskiej w Lututowie w dn. 29.03.2022 r. godz. 10:00

2022-03-24

XLV Sesja Rady Miejskiej w Lututowie w dn. 8 marca 2022 r. o godz. 10:00

2022-03-02

XLIV Sesja Rady Miejskiej w Lututowie w dn. 24.02.2022 r. godz. 10:00

2022-02-22

XLIII Sesja Nadzwyczajna Rady Miejkiej w Lututowie

2022-01-17

Porządek obrad sesji po zmianie:

 1. Otwarcie XLIII sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad XLIII sesji Rady Miejskiej.
 3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lututów.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenie regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.
 7. Interpelacje i wnioski Radnych.
 8. Sprawy różne.
 9. Zakończenie obrad.

 

XLII Sesja Rady Miejskiej w Lututowie 30.12.2021 r. godz. 10:00

2021-12-22

XLI Sesja Nadzwyczjna Rady Miejskiej w Lututowie 16.12.2021 r. godz. 10:00

2021-12-09

XL Sesja Rady Miejskiej w Lututowie

2021-11-18

XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Lututowie 28.10.2021 r.

2021-10-21

XXXVIII Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Lututowie w dn. 14.09.2021 r. godz. 10:30

2021-09-13

XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Lututowie 26.08.2021 r.

2021-08-19

XXXVI Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Lututowie 01.07.2021 r.

2021-06-25

XXXV Sesja Rady Miejskiej Lututowie

2021-06-17

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Administrator
Data utworzenia:2019-02-23
Data publikacji:2019-02-23
Osoba sporządzająca dokument:administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5209