Informacja o pierwszym posiedzeniu obwodowych komisji wyborczych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 września 2019

POSTANOWIENIE NR 260/2019

Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 23 września 2019 r.
w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.


Na podstawie art. 182 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 201 l r . - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych n a dzień 13 października 201 9 r., Komisarz Wyborczy w Sieradzu I postanawia, co następuje:

§1-
Zwołuje się pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych, powołanych postanowieniem nr 238/2019 Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 23 września 2019 r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do Po stanowienia.

§2.
Obsługę oraz techniczno-materialne warunki prac y komisji zapewnia Wójt Gminy Lututów.

§3 .
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy w Sieradzu

Agata Sobieszek- Krzywicka

Załącznik nr 1

do Postanowienia nr 260/2019 Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 23 września 2019 r.
Gm. Lututów
Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych
Miejsce: Lututów, ul. Klonowska 8 Termin: 2 października 2019 r. o godz. 15:30

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy
Data utworzenia:2019-09-23
Data publikacji:2019-09-23
Osoba sporządzająca dokument:Monika Bąk
Osoba wprowadzająca dokument:Monika Bąk
Liczba odwiedzin:23