II Sesja Rady Miejskiej w Lututowie w dniu 23.05.2024 r. o godz. 10:00

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 maja 2024

Porządek obrad sesji po zmianie:

 1. Otwarcie II sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad II sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej I sesji Rady Miejskiej.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów do organów sołectw w Gminie Lututów.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegata do Walnego Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej ul. Słoneczna w Lututowie.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi jednostkom budżetowym funkcjonującym na terenie Gminy Lututów, o której mowa w art. 10a pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Lututowa.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Lututowie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lututów.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Lututów na 2024 r.
 13. Interpelacje i wnioski Radnych.
 14. Sprawy różne.
 15. Zakończenie obrad.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski
Data utworzenia:2024-05-16
Data publikacji:2024-05-16
Osoba sporządzająca dokument:Katarzyna Sobczyk
Osoba wprowadzająca dokument:Katarzyna Sobczyk
Liczba odwiedzin:126