LXVII Sesja Rady Miejskiej w Lututowie w dniu 26 października 2023 r. o godz. 11.00

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 października 2023

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie LXVII sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad LXVII sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej LXVI sesji Rady Miejskiej.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały mieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Lututów na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Lututów na 2023 r.
 7. Interpelacje i wnioski Radnych.
 8. Sprawy różne.
 9. Zakończenie obrad.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski
Data utworzenia:2023-10-19
Data publikacji:2023-10-19
Osoba sporządzająca dokument:Katarzyna Sobczyk
Osoba wprowadzająca dokument:Katarzyna Sobczyk
Liczba odwiedzin:210