LXVI Sesja Rady Miejskiej w Lututowie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 września 2023

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie LXVI sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad LXVI sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej LXV sesji Rady Miejskiej.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach na ławników do sądów powszechnych na kadencję w latach 2024-2027.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024-2027.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lututów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Lututów na 2023 r.
 10. Interpelacje i wnioski Radnych.
 11. Sprawy różne.
 12. Zakończenie obrad.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski
Data utworzenia:2023-09-21
Data publikacji:2023-09-21
Osoba sporządzająca dokument:Katarzyna Sobczyk
Osoba wprowadzająca dokument:Katarzyna Sobczyk
Liczba odwiedzin:265