XLIX Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Lututowie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 maja 2022

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie XLIX sesji nadzwyczajnej i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad XLIX sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XLVIII sesji Rady Miejskiej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lututów oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego za okres 2018-2023.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lututów.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Lututów na 2022 r.
 7. Interpelacje i wnioski Radnych.
 8. Sprawy różne.
 9. Zakończenie obrad.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy
Data utworzenia:2022-05-12
Data publikacji:2022-05-12
Osoba sporządzająca dokument:Katarzyna Sobczyk
Osoba wprowadzająca dokument:Katarzyna Sobczyk
Liczba odwiedzin:102