Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Bezpłatne szkolenia i porady prawne dla pomagających osobom uciekającym z Ukrainy

4 maja 2022
Czytaj więcej o: Bezpłatne szkolenia i porady prawne dla pomagających osobom uciekającym z Ukrainy

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie PO.RUZ.4210.411.2021.BS.6

29 kwietnia 2022
Czytaj więcej o: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie PO.RUZ.4210.411.2021.BS.6

Analiza stanu gospodarki odapadmi komunalnymi na terenie Gminy Lututów za 2021 rok

28 kwietnia 2022
Czytaj więcej o: Analiza stanu gospodarki odapadmi komunalnymi na terenie Gminy Lututów za 2021 rok

O G Ł O S Z E N I E B U R M I S T R Z A L U T U T O W A W SPRAWIE USTNEGO NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU NA SPRZEDAŻ KOPARKI CIĄGNIKOWEJ „OSTRÓWEK” KTO-162

26 kwietnia 2022
Czytaj więcej o: O G Ł O S Z E N I E B U R M I S T R Z A L U T U T O W A W SPRAWIE USTNEGO NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU NA SPRZEDAŻ KOPARKI CIĄGNIKOWEJ „OSTRÓWEK” KTO-162

XLVIII Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Lututowie w dn. 26.04.2022 r., godz. 10:00

Proponowany porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie XLVIII sesji nadzwyczajnej i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad XLVIII sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej.
  3. Przyjęcie protokołów z poprzednich XLVI i XLVII sesji Rady Miejskiej.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lututów na 2022 rok.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Lututów na 2022 r.
  6. Interpelacje i wnioski Radnych.
  7. Sprawy różne.
  8. Zakończenie obrad.
25 kwietnia 2022
Czytaj więcej o: XLVIII Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Lututowie w dn. 26.04.2022 r., godz. 10:00

NOWE OGŁOSZENIE "Zakup, dostawa laptopów wraz z oprogramowaniem systemowym na potrzeby realizacji projektu "Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR " - II edycja"

22 kwietnia 2022
Czytaj więcej o: NOWE OGŁOSZENIE "Zakup, dostawa laptopów wraz z oprogramowaniem systemowym na potrzeby realizacji projektu "Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR " - II edycja"

Oświadczenia majątkowe Radnych za 2021 rok

13 kwietnia 2022
Czytaj więcej o: Oświadczenia majątkowe Radnych za 2021 rok

XLVII Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Lututowie w dn. 07.04.2022 r. o godz. 10:00

5 kwietnia 2022
Czytaj więcej o: XLVII Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Lututowie w dn. 07.04.2022 r. o godz. 10:00

Zapytanie ofertowe Nr 2/2022 na zakup, dostawę laptopów wraz z oprogramowaniem systemowym

4 kwietnia 2022
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe Nr 2/2022 na zakup, dostawę laptopów wraz z oprogramowaniem systemowym

Zarządzenie Nr 16/2022 w sprawie konsultacji społecznych projketu "ProgramuOpieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdemności zwierząt na terenie Gminy Lututów w 2022 roku"

1 kwietnia 2022
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 16/2022 w sprawie konsultacji społecznych projketu "ProgramuOpieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdemności zwierząt na terenie Gminy Lututów w 2022 roku"

Obwieszczenie - Informacja o wydaniu decyzji

24 marca 2022
Czytaj więcej o: Obwieszczenie - Informacja o wydaniu decyzji

XLVI Sesja Rady Miejskiej w Lututowie w dn. 29.03.2022 r. godz. 10:00

24 marca 2022
Czytaj więcej o: XLVI Sesja Rady Miejskiej w Lututowie w dn. 29.03.2022 r. godz. 10:00

"Przebudowa dróg w Gminie Lututów: Hipolity-Kijanice, Swoboda, Knapy i Knapy-Wandalin".

7 marca 2022
Czytaj więcej o: "Przebudowa dróg w Gminie Lututów: Hipolity-Kijanice, Swoboda, Knapy i Knapy-Wandalin".

XLV Sesja Rady Miejskiej w Lututowie w dn. 8 marca 2022 r. o godz. 10:00

2 marca 2022
Czytaj więcej o: XLV Sesja Rady Miejskiej w Lututowie w dn. 8 marca 2022 r. o godz. 10:00

XLIV Sesja Rady Miejskiej w Lututowie w dn. 24.02.2022 r. godz. 10:00

22 lutego 2022
Czytaj więcej o: XLIV Sesja Rady Miejskiej w Lututowie w dn. 24.02.2022 r. godz. 10:00

Obwieszczenie w sprawie udzielnia koncesji na wydobywanie węgla brunatnego ze złoża "Złoczew"

21 lutego 2022
Czytaj więcej o: Obwieszczenie w sprawie udzielnia koncesji na wydobywanie węgla brunatnego ze złoża "Złoczew"