LXV Sesja Rady Miejskiej w Lututowie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 sierpnia 2023

Porządek obrad sesji po zmianie:

 1. Otwarcie LXV sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad LXV sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej LXIV sesji Rady Miejskiej.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Lututów na 2023 r.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach publicznych oraz w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lututów.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Lututów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego.
 9. Interpelacje i wnioski Radnych.
 10. Sprawy różne.
 11. Zakończenie obrad.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski
Data utworzenia:2023-08-17
Data publikacji:2023-08-17
Osoba sporządzająca dokument:Katarzyna Sobczyk
Osoba wprowadzająca dokument:Katarzyna Sobczyk
Liczba odwiedzin:242