LIX Sesja Rady Miejskiej w Lututowie w dniu 9.03.2023 r. o godz. 10:00

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 marca 2023

Proponowany porządek obrad sesji:
1.    Otwarcie LIX sesji  i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przyjęcie porządku obrad LIX sesji Rady Miejskiej.  
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej LVIII sesji Rady Miejskiej.
4.    Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
5.    Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr LVIII/359/2023 Rady Miejskiej w Lututowie z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Lututów na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w roku budżetowym 2024.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lututów.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Lututów na 2023 r.
9.    Interpelacje i wnioski Radnych.
10.    Sprawy różne.
11.    Zakończenie obrad.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski
Data utworzenia:2023-03-03
Data publikacji:2023-03-03
Osoba sporządzająca dokument:Katarzyna Sobczyk
Osoba wprowadzająca dokument:Katarzyna Sobczyk
Liczba odwiedzin:284