LVIII Sesji Rady Miejskiej w Lututowie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 lutego 2023

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie LVIII sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad LVIII sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej LVII sesji Rady Miejskiej.
 4. Podziękowania dla Pana Władysława Bąceli wieloletniego Prezesa Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Zarządzie Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lututowie.
 5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lututów w 2023 roku.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXVI/161/2020 Rady Miejskiej w Lututowie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lututów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lututów.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Lututów na 2023 r.
 12. Interpelacje i wnioski Radnych.
 13. Sprawy różne.
 14. Zakończenie obrad.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski
Data utworzenia:2023-02-14
Data publikacji:2023-02-14
Osoba sporządzająca dokument:Katarzyna Sobczyk
Osoba wprowadzająca dokument:Katarzyna Sobczyk
Liczba odwiedzin:285