NABÓR NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 stycznia 2023

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lututowie

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO ASYSTENT RODZINY 1.  Nazwa i adres jednostki:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Klonowska 8. 98-360 Lututów

 1. Liczba miejsc: 1

Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat, czas określony (do 30.06.2023.)

Termin rozpoczęcia pracy: od zaraz po podpisaniu umowy.

 1. Wymagania:
 2. obywatelstwo polskie
 3. wykształcenie wyższe na kierunku praca socjalna lub pedagogika lub psychologia lub

socjologia lub nauki o rodzinie lub wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną

 1. nieposzlakowana opinia
 2. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
 3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
 4. Wymagania dodatkowe:
 5. znajomość obsługi komputera i programów biurowych
 6. wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny
 7. znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej
 8. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy
 9. komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność
 10. ’ umiejętność współpracy w zespole
 11. odporność na sytuacje stresowe
 12. posiadanie prawa jazdy kat. B

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :

Do podstawowych obowiązków należeć będzie szeroko pojęta środowiskowa praca socjalna z rodziną, których dzieci korzystają ze świetlicy przy Szkole Podstawowej w Lututowie w ramach projektu „W rodzinie siła”.

 

Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:


      -opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny

 • w konsultacji / pracownikiem socjalnym MGOPS
 • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi
 • wspieranie aktywności społecznej rodzin
 • motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej
 • motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych

-udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych

 • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin
 • prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną
 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nic rzadziej niż co pół roku i przekazywanie oceny kierownikowi MGOPS lub wyznaczonemu przez niego pracownikowi
 • asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu

wskazanym przez rodzinę

 • sporządzanie na wniosek sądu. opinii o rodzinie i jej członkach
 • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka rodziny
 • współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, działającą przy Urzędzie Miejskim lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędne.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lututów
Data utworzenia:2023-01-05
Data publikacji:2023-01-05
Osoba sporządzająca dokument:ACH
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Matusiak
Liczba odwiedzin:310