LVI Sesja Rady Miejskiej w Lututowie 29.12.2022 o godz. 10:00

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 grudnia 2022

Porządek obrad sesji po zmianie:

 1. Otwarcie LVI sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad LVI sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej LV sesji Rady Miejskiej.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Lututów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Lututowie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet dla sołtysów z terenu gminy Lututów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lututów.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Lututów na 2022 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lututów.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lututów na 2023 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie odznaczenia „Złoty Krzyż Zasługi”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie odznaczenia „Srebrny Krzyż Zasługi”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie odznaczenia „Srebrny Krzyż Zasługi”.
 16. Interpelacje i wnioski Radnych.
 17. Sprawy różne.
 18. Zakończenie obrad.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski
Data utworzenia:2022-12-22
Data publikacji:2022-12-22
Osoba sporządzająca dokument:Katarzyna Sobczyk
Osoba wprowadzająca dokument:Katarzyna Sobczyk
Liczba odwiedzin:479