LV Sesja Rady Miejskiej w Lututowie w dniu 24 listopada 2022 r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 listopada 2022

Porządek obrad sesji po zmianie:

 1. Otwarcie LV sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad LV sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich LIII i LIV sesji Rady Miejskiej
 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna stanowiącej podstawę do obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy Lututów w 2023 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXI/206/2021 Rady Miejskiej w Lututowie z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lututów.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Lututów na 2022 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej w 2022 r. na pomoc finansową dla Powiatu Wieruszowskiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXVII/172/2020 Rady Miejskiej w Lututowie z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.
 14. Interpelacje i wnioski Radnych.
 15. Sprawy różne.
 16. Zakończenie obrad.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski
Data utworzenia:2022-11-21
Data publikacji:2022-11-21
Osoba sporządzająca dokument:Katarzyna Sobczyk
Osoba wprowadzająca dokument:Katarzyna Sobczyk
Liczba odwiedzin:398