LIII Sesja Rady Miejskiej w Lututowie w dniu 22 września 2022 r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 września 2022

Porządek obrad sesji po zmianie:

 1. Otwarcie LIII sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad LIII sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich LI i LII sesji Rady Miejskiej.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Lututów ze Stowarzyszenia „TAK dla Kopalni Złoczew”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Lututowie przy ul. Dębowej, gmina Lututów.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Lututów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lututów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Lututów na 2022 r.
 10. Podjęcie uchwały zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
 11. Podjęcie uchwały zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lututowie.
 14. Interpelacje i wnioski Radnych.
 15. Sprawy różne.
 16. Zakończenie obrad.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski
Data utworzenia:2022-09-15
Data publikacji:2022-09-15
Osoba sporządzająca dokument:Katarzyna Sobczyk
Osoba wprowadzająca dokument:Katarzyna Sobczyk
Liczba odwiedzin:607