XLVI Sesja Rady Miejskiej w Lututowie w dn. 29.03.2022 r. godz. 10:00

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 marca 2022

Proponowany Porządek Obrad:

 1. Otwarcie XLVI sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad XLVI sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich XLIV i XLV sesji Rady Miejskiej.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lututowie za 2021 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Lututowie za 2021 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Lututowie za 2021 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Lututów za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w roku budżetowym 2023.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 r.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLIV/266/2022 Rady Miejskiej w Lututowie z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie [przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lututów na 2022 rok.
 2. Interpelacje i wnioski Radnych.
 3. Sprawy różne.
 4. Zakończenie obrad.

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy
Data utworzenia:2022-03-24
Data publikacji:2022-03-24
Osoba sporządzająca dokument:Katarzyna Sobczyk
Osoba wprowadzająca dokument:Monika Bąk
Liczba odwiedzin:162