XLII Sesja Rady Miejskiej w Lututowie 30.12.2021 r. godz. 10:00

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 grudnia 2021

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie XLII sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad XLII sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XLI sesji Rady Miejskiej.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku budżetowym 2022.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie nadania nazwy drodze gminnej położonej w miejscowości Lututów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lututów.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok.
 11. Interpelacje i wnioski Radnych.
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie obrad.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy
Data utworzenia:2021-12-22
Data publikacji:2021-12-22
Osoba sporządzająca dokument:Katarzyna Sobczyk
Osoba wprowadzająca dokument:Katarzyna Sobczyk
Liczba odwiedzin:174