XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Lututowie 26.08.2021 r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 sierpnia 2021

Porządek obrad sesji po zmianie:

 1. Otwarcie XXXVII sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich XXXV i XXXVI sesji Rady Miejskiej.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie użytkowania wieczystego i nabycia przez Gminę Lututów nieruchomości budynkowej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu korzystania z toalety publicznej usytuowanej w Lututowie przy ul. Rynek działka nr 369/4 obręb 0020 Lututów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lututów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Lututów na 2021 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego w 2021 r.
 11. Interpelacje i wnioski Radnych.
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie obrad.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy
Data utworzenia:2021-08-19
Data publikacji:2021-08-19
Osoba sporządzająca dokument:Katarzyna Sobczyk
Osoba wprowadzająca dokument:Monika Bąk
Liczba odwiedzin:182