XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Lututowie w dniu 22.04.2021

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 kwietnia 2021

Porządek obrad sesji po zmianie:
1. Otwarcie XXXIII sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej.
3. Przyjęcie protokołów z poprzedniej XXXI sesji i XXXII sesji nadzwyczajnej
Rady Miejskiej.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Lututów.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu
Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Lututów na lata 2021-
2026.
8. Interpelacje i wnioski Radnych.
9. Sprawy różne.
10. Zakończenie obrad.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy
Data utworzenia:2021-04-15
Data publikacji:2021-04-15
Osoba sporządzająca dokument:Monika Bąk
Osoba wprowadzająca dokument:Monika Bąk
Liczba odwiedzin:186