05.11.2020 r. XXVII Sesja Rady Miejskiej w Lututowie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 października 2020

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XXVII sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad XXVII sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XXVI sesji Rady Miejskiej.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Lututów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXVI/161/2020 Rady Miejskiej w Lututowie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lututów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz  stawki tej opłaty.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Wieluniu na uchwałę Nr XXVII/196/2014 Rady Gminy w Lututowie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego, zmienioną uchwałą Rady Gminy w Lututowie nr XV/101/2019 z dnia 10 grudnia 2019 r. oraz udzielenia odpowiedzi na skargę.
 13. Interpelacje i wnioski Radnych.
 14. Sprawy różne.
 15. Zakończenie obrad.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy
Data utworzenia:2020-10-29
Data publikacji:2020-10-29
Osoba sporządzająca dokument:Monika Bąk
Osoba wprowadzająca dokument:Monika Bąk
Liczba odwiedzin:376