24.09.2020 XXVI Sesja Rady Miejskiej w Lututowie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 września 2020

Proponowany porządek obrad sesji :

 1. Otwarcie XXVI sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad XXVI sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XXV sesji Rady Miejskiej.
 4. Wręczenie odznaczenia „Przyjaciel Dziecka” przyznanego przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.
 5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
 6. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2020 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącą drogę gminną nr 118301E położoną w miejscowości Lututów, ul. Piaski.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany statusu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lututów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lututów.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIX/130/2012 Rady Gminy w Lututowie z dnia 27 grudnia 2012 r. z w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lututów.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r.
 16. Interpelacje i wnioski Radnych.
 17. Sprawy różne.
 18. Zakończenie obrad.

 

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy
Data utworzenia:2020-09-17
Data publikacji:2020-09-17
Osoba sporządzająca dokument:Monika Bąk
Osoba wprowadzająca dokument:Monika Bąk
Liczba odwiedzin:419