02.07.2020 r. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Lututowie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 czerwca 2020

Proponowany porządek obrad sesji :
1. Otwarcie XXIII sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad XXIII sesji Rady Miejskiej w Lututowie.
3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
4. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy Lututów za 2019 r.
5. Wystąpienie Burmistrza Lututowa.
6. Debata nad raportem o stanie gminy Lututów za 2019 r.:
- głosy radnych
- głosy mieszkańców.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Lututowa.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Gminy Lututów za 2019 rok.
9. Wystąpienie Burmistrza Lututowa.
10. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi wyrażonej w
Uchwale Nr IV/76/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie opinii o
sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lututów za 2019 rok wraz z
informacją o stanie mienia komunalnego.
11. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lututowie z
tytułu wykonania budżetu Gminy Lututów za 2019 r.
12. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w przedmiocie
wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lututowie odnośnie udzielenia
absolutorium Burmistrzowi Lututowa za 2019 r.
13. Dyskusja.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lututów za 2019 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lututowa absolutorium z
tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie
Lututów na rok szkolny 2020/2021.
17. Interpelacje i wnioski Radnych.
18. Sprawy różne.
19. Zakończenie obrad.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy
Data utworzenia:2020-06-26
Data publikacji:2020-06-26
Osoba sporządzająca dokument:Monika Bąk
Osoba wprowadzająca dokument:Monika Bąk
Liczba odwiedzin:414